logo
  • 0972576509
  • info@hsmvietnam.vn

Điều khoản cộng tác viên tuyển dụng

HSM thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện, bảo lưu quyền điều chỉnh Hợp đồng này hoặc các chính sách của HSM liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà HSM cho là phù hợp. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi các Điều khoản này, các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng tôi đăng các Điều khoản đã sửa đổi đó (được chỉ định bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều khoản này) hoặc khi bạn chấp nhận nếu chúng tôi yêu cầu bạn xác nhận qua email các Điều khoản đã sửa đổi (chẳng hạn như nút xác nhận hoặc đồng ý).

Điều khoản và Điều kiện Đối tác Tuyển dụng:

1. Mối quan hệ: Bằng cách trở thành Đối tác Tuyển dụng với HSM, bạn đồng ý tham gia vào một mối quan hệ cộng tác trong đó bạn sẽ hỗ trợ tuyển dụng ứng viên cho các vị trí việc làm của HSM.

2. Trách nhiệm: Là Đối tác Tuyển dụng, bạn có trách nhiệm tìm kiếm, sàng lọc và đề xuất các ứng viên phù hợp cho HSM xem xét. Bạn cũng sẽ cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin cần thiết nào cho quá trình tuyển dụng.

3. Chất lượng ứng viên: Bạn cam kết sử dụng tất cả sức lực để đảm bảo rằng các ứng viên mà bạn đề xuất đáp ứng đủ các tiêu chí và yêu cầu mà HSM quy định. Đảm bảo duy trì một tiêu chuẩn chất lượng ứng viên cao.

4. Bảo mật thông tin: Bạn sẽ bảo mật thông tin nhạy cảm mà HSM chia sẻ trong quá trình tuyển dụng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở chi tiết ứng viên, mô tả công việc và bất kỳ thông tin độc quyền nào.

5. Giao tiếp: Giao tiếp mở và đúng thời hạn rất quan trọng. Bạn sẽ thông báo cho HSM về tiến độ của công cuộc tuyển dụng, cung cấp cập nhật định kỳ và nhanh chóng phản hồi các câu hỏi hoặc yêu cầu thông tin.

6. Bồi thường: Các điều kiện bồi thường cho dịch vụ tuyển dụng của bạn sẽ được thống nhất riêng giữa bạn và HSM. Chi tiết về cấu trúc thanh toán, tỷ lệ hoa hồng và lịch thanh toán sẽ được nêu trong một thỏa thuận riêng biệt.

7. Tuân thủ: Là Đối tác Tuyển dụng, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật pháp, quy định và tiêu chuẩn đạo đức liên quan đến quy trình tuyển dụng và thuê nhân sự. Bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi phân biệt đối xử hoặc không đạo

Copyright ® 2021 SHM Co.,Ltd.. Thiết kế website bởi webmoi.vn
0972576509
Contact Me on Zalo